ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina (samen met ons privacy- en cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden) bevat informatie over ons en de wettelijke algemene voorwaarden ("voorwaarden") die van toepassing zijn op de producten ("producten’") op de website en die we aan u verkopen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen ons voor de verkoop van producten aan u ("overeenkomst"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u producten bestelt via de website. Let op: voordat u een bestelling plaatst, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze voorwaarden. Als u weigert deze voorwaarden te accepteren, kunt u geen producten van de website bestellen.

Druk een exemplaar van deze voorwaarden af of bewaar ze op uw computer voor toekomstig gebruik.

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd, zoals vermeld in clausule 8. Telkens wanneer u producten wilt bestellen, dient u deze voorwaarden te raadplegen om zeker te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Verwijzingen naar "clausule" en "clausules" gelden voor clausules in deze voorwaarden en elke overeenkomst wordt alleen in de Engelse taal opgesteld.

Voor deze voorwaarden en elke overeenkomst met ons wordt u beschouwd als een "consument" wanneer u een persoon bent die handelt voor doeleinden die geheel of grotendeels buiten de handel, het bedrijf, het ambacht of het beroep van die persoon vallen.

 

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 Wij zijn The Hatchbag Company Limited, een bedrijf dat gevestigd is in Engeland en Wales onder registratienummer 09287281 met maatschappelijke zetel te Unit 1 Turbine Park, Turbine Road, Birkenhead, Merseyside, CH41 9BA, GB ("wij’", "ons" en "onze"). Wij beheren de website. Ons btw-nummer is 213130179.

1.2 Contact met ons opnemen als u een consument bent:

(a) Om een overeenkomst te annuleren in overeenstemming met uw wettelijke rechten, zoals uiteengezet in Clausule 9, hoeft u ons alleen te laten weten dat u hebt besloten te annuleren. De eenvoudigste manier om dit te doen, is om telefonisch contact op te nemen met ons klantenserviceteam op + 31 (0) 20 7143547. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] of door een brief te sturen naar The Hatchbag Company, Unit 1, Turbine Park, Turbine Road, Birkenhead, Merseyside, CH41 9BA, GB, of u kunt het Modelformulier voor annulering gebruiken dat u onderaan deze algemene voorwaarden vindt. Als u ons schrijft of een e-mail stuurt, vergeet dan niet uw bestellingsgegevens te vermelden, zodat wij de bestelling snel kunnen vinden. Als u uw bestelling via de post of per e-mail annuleert, geldt de annulering vanaf de datum waarop u ons de e-mail of brief stuurt..

(b) Als u om een andere reden contact met ons wilt opnemen, ook als u klachten hebt, kunt u bellen met ons klantenserviceteam op + 31 (0) 20 7143547 of een e-mail sturen naar [email protected].

(c) Als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk van iets op de hoogte moeten stellen, dan zullen we dit doen per e-mail of per gefrankeerde post naar het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

1.3 Contact met ons opnemen als u een zakelijke klant bent: U kunt contact met ons opnemen door te bellen met ons klantenserviceteam op + 31 (0) 20 7143547 of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als u ons een formele kennisgeving wilt sturen van enige kwestie in overeenstemming met deze voorwaarden, raadpleeg dan clausule 17.3.

 

2. ONZE PRODUCTEN

De afbeeldingen van de producten op de website zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op de computer de kleur van de producten exact weergeeft. Uw producten kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

 

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Op uw gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze informatie bevat belangrijke bepalingen die op u van toepassing zijn. Lees de informatie goed door.

 

4. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid. Deze informatie bevat belangrijke bepalingen die op u van toepassing zijn. Lees de informatie goed door.

 

5. ALS U EEN CONSUMENT BENT

5.1 Deze clausule 5 geldt alleen als u een consument bent.

5.2 Als u een consument bent, kunt u alleen producten van de website kopen als u ten minste 18 jaar oud bent.

 

6. ALS U EEN ZAKELIJKE KLANT BENT

6.1 Deze clausule 6 geldt alleen als u een zakelijke klant bent.

6.2 Als u geen consument bent, bevestigt u dat:

(a) u de bevoegdheid hebt om bedrijven te binden namens wie u de website gebruikt om producten te kopen.

6.3 Deze voorwaarden en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen of ons privacy- en cookiesbeleid en de gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle vorige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, beloften, verzekeringen, garanties, verklaringen en afspraken tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

6.4 U erkent dat u bij het aangaan van deze overeenkomst niet uitgegaan bent van enige bewering, verklaring, verzekering of garantie (ongeacht of deze op onschuldige of onachtzame wijze zijn gemaakt) die niet is uiteengezet in deze voorwaarden of in enig document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen of in ons privacy- en cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden..

6.5 Wij gaan akkoord dat geen van ons enige aanspraak kan maken op een onschuldige of nalatige verkeerde voorstelling van zaken of een nalatige onjuistheid op basis van een verklaring in deze overeenkomst.

 

7. HOE DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS WORDT OPGESTELD

7.1 Het bestelproces: Onze winkelpagina's leiden u door de stappen die u moet nemen om een bestelling bij ons te plaatsen. Ons bestelproces stelt u in staat om fouten te controleren en aan te passen voordat u uw bestelling bij ons plaatst. Neem de tijd om uw bestelling in elke fase van het bestelproces te lezen en te controleren.

7.2 De bestelbevestiging: Nadat u een bestelling hebt geplaatst, bevestigen wij ontvangst door u een e-mail te sturen waarin staat dat uw bestelling door ons is geaccepteerd ("bestelbevestiging"). De overeenkomst tussen ons komt alleen tot stand als we u een bestelbevestiging sturen.

7.3 Als we uw bestelling niet kunnen leveren: Als we u geen producten kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat deze producten niet beschikbaar zijn of omdat wij niet aan uw gevraagde leveringsdatum kunnen voldoen of vanwege een fout in de prijs op de website, zoals bedoeld in clausule 11.5, dan informeren wij u via e-mail en zullen wij uw bestelling niet verwerken. Als u al hebt betaald voor de producten, betalen we u het volledige bedrag inclusief eventuele verzendkosten zo snel mogelijk terug.

 

8. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN AAN TE PASSEN

8.1 Updates: We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Kijk bovenaan deze pagina om te zien wanneer deze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt en welke voorwaarden zijn gewijzigd.

8.2 Controleer voordat u bestelt: Telkens wanneer u producten bij ons bestelt, gelden de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bestelling.

8.3 Wetswijzigingen: We kunnen deze voorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling van tijd tot tijd herzien vanwege veranderingen van de geldende wet- en regelgeving.

8.4 U informeren over veranderingen: Als we deze voorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling moeten herzien, nemen we contact met u op om u ruim van tevoren op de hoogte te stellen van de wijzigingen en om u te laten weten hoe u de overeenkomst kunt annuleren als u ontevreden bent over de wijzigingen. U kunt de overeenkomst annuleren voor alle betreffende producten of alleen voor de producten die u nog moet ontvangen. Als u ervoor kiest om te annuleren, moet u alle producten die u al hebt ontvangen (op onze kosten) retourneren en zullen wij u de prijs die u hebt betaald, inclusief eventuele verzendkosten, volledig terugbetalen.

 

9. UW RECHT ALS CONSUMENT OP RETOURNEREN EN RESTITUTIE

9.1 Deze clausule 9 geldt alleen als u een consument bent.

9.2 Annuleringsrechten: Als u een consument bent, hebt u het wettelijke recht om een overeenkomst op grond van de Britse wet aangaande consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en bijkomende kosten) van 2013 te annuleren gedurende de periode die hieronder in clausule 9.3 staat vermeld. Als u zich in de genoemde periode bedenkt of om een andere reden besluit dat u de producten niet wilt ontvangen, dan informeert u ons dat u de overeenkomst wilt annuleren en een terugbetaling wilt ontvangen. Voor advies over uw wettelijke rechten kunt u terecht bij uw plaatselijke rechtswinkel.

9.3 Perioden waarin u kunt annuleren: Uw wettelijk recht om een overeenkomst te annuleren, begint op de datum van de bestelbevestiging (de datum waarop we u een e-mail sturen met de bevestiging van uw bestelling), wanneer de overeenkomst tussen ons tot stand komt. Uw deadline voor het annuleren van de overeenkomst is dan afhankelijk van wat u hebt besteld en hoe het wordt afgeleverd, zoals uiteengezet in onderstaande tabel:

Uw overeenkomst

Einde van de annuleringsperiode

Uw overeenkomst is voor één artikel (dat niet op verschillende dagen in gedeelten wordt geleverd).

De einddatum is 14 dagen na de dag waarop u een product hebt ontvangen.

Voorbeeld: als wij u op 1 januari een bestelbevestiging sturen en u ontvangt het product op 10 januari, dan kunt u uw bestelling op elk moment tussen 1 januari en 24 januari einde dag annuleren.

Uw overeenkomst is voor een van de volgende mogelijkheden:

  • één artikel dat op verschillende dagen in gedeelten wordt geleverd.

  • meerdere artikelen die op verschillende dagen worden geleverd.

De einddatum is 14 dagen na de dag waarop u de laatste deellevering van een product of het laatste artikel van de afzonderlijke door u bestelde producten hebt ontvangen.

Voorbeeld::

  • als wij u op 1 januari een bestelbevestiging sturen;

  • en u ontvangt de eerste deellevering van een product of het eerste artikel van de afzonderlijke, door u bestelde producten op 10 januari en

  • de laatste deellevering of het laatste artikel van de afzonderlijke producten op 15 januari,

dan kunt u alle deelleveringen en een van de of alle afzonderlijke producten op elk moment tussen 1 januari en 29 januari einde dag annuleren.

9.4 Hoe u kunt annuleren: Om een overeenkomst te annuleren, moet u ons laten weten dat u hebt besloten te annuleren. De eenvoudigste manier om dit te doen, is contact op te nemen met ons klantenserviceteam op + 31 (0) 20 7143547. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail op [email protected] een brief sturen naar Unit 1 Turbine Park, Turbine Road, Birkenhead, Merseyside, CH41 9BA, GB, of u kunt het Modelformulier voor annuleringgebruiken dat u onderaan deze algemene voorwaarden vindt. Als u ons schrijft of een e-mail stuurt, vergeet dan niet uw bestellingsgegevens te vermelden, zodat wij de bestelling snel kunnen vinden. Als u uw bestelling via de post of per e-mail annuleert, geldt de annulering vanaf de datum waarop u ons de e-mail of brief stuurt. Zo hebt u ons op tijd op de hoogte gesteld als uw brief op de laatste dag van de annuleringsperiode met de laatste lichting is meegegaan of als u ons voor middernacht op die dag mailt.

9.5 Restitutie: Als u uw overeenkomst opzegt, zullen we:

(a) u de prijs terugbetalen die u voor de producten hebt betaald. Houd er echter rekening mee dat het wettelijk is toegestaan om u een lager bedrag terug te betalen indien de waarde van de producten door uw toedoen is verminderd (zoals ook niet is toegestaan in een winkel) . Als we u de betaalde prijs terugbetalen voordat we de producten hebben kunnen inspecteren en later ontdekken dat u op een onaanvaardbare manier met onze producten bent omgegaan, dan moet u ons een passend bedrag betalen;

(b) u in het geval van producten met gebreken of die anders zijn dan beschreven, de verzendkosten die u hebt betaald, terugbetalen. Het maximale bedrag dat wij conform de wet terugbetalen is gelijk aan de kosten van de goedkoopste bezorgmethode die wij aanbieden (op voorwaarde dat dit een gebruikelijke en algemeen aanvaardbare methode is). Als we bijvoorbeeld producten binnen twee dagen tegen een bepaalde prijs aanbieden, maar u kiest ervoor om de producten binnen 24 uur tegen hogere kosten te laten bezorgen, dan betalen we alleen terug wat u voor de goedkopere bezorgmethode zou hebben betaald; en

(c) u zo snel mogelijk en in elk geval binnen de hieronder aangegeven termijnen terugbetalen:

(i) als u de producten hebt ontvangen: 14 dagen na de dag waarop wij de producten van u hebben terugontvangen of, indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs overlegt dat u de producten naar ons hebt teruggestuurd. Zie clausule 9.7 voor informatie over hoe u producten aan ons kunt retourneren; en

(ii) als u geen producten hebt ontvangen: 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren.

9.6 Hoe we terugbetalen: We betalen het bedrag terug via de creditcard of betaalpas die u hebt gebruikt om te betalen.

9.7 De producten retourneren: Als er producten aan u zijn geleverd voordat u besluit uw contract te annuleren (raadpleeg clausule 9.4 voor informatie over annuleren):

(a) dan moet u ze onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons laat weten dat u de overeenkomst wilt annuleren aan ons retourneren; en

(b) tenzij de producten defect zijn of niet zoals beschreven (zie in dit geval clausule b), bent u verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de producten aan ons.

9.8 Uw wettelijke rechten: Aangezien u een consument bent, hebben wij de wettelijke plicht om producten te leveren die aan deze overeenkomst voldoen. Als consument hebt u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet aan de beschrijving voldoen. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door uw recht op retour en restitutie conform clausule 9 of een andere bepaling van deze voorwaarden. Voor advies over uw wettelijke rechten kunt u terecht bij uw plaatselijke rechtswinkel of dienst voor handelsnormen.

 

10. BEZORGING

10.1 Leverdata: We zullen contact met u opnemen met een geschatte leverdatum binnen 30 dagen na de datum van de bestelbevestiging (de datum waarop wij u de bestelbevestiging hebben gemaild). In uitzonderlijke gevallen treedt er overmacht op bij de levering. Zie clausule 16 voor onze verantwoordelijkheden wanneer dit gebeurt.

10.2 Levering voltooid: De levering is voltooid wanneer we de producten leveren op het adres dat u hebt opgegeven toen u uw bestelling plaatste.

10.3 Eigendom producten: U producten worden uw eigendom zodra we de volledige betaling hebben ontvangen, inclusief alle toepasselijke verzendkosten, en de producten aan u geleverd zijn.

10.4 Deze clausule 10.4 geldt alleen als u een consument bent: Als we de leveringstermijn van 30 dagen missen, kunt u de overeenkomst onmiddellijk annuleren als een van de volgende situaties zich voordoet:

(a) we hebben geweigerd om de producten te leveren;

(b) levering binnen de levertermijn was essentieel (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of

(c) u vertelde ons voordat we uw bestelling accepteerden dat levering binnen de levertermijn essentieel was.

10.5 Een nieuwe levertermijn vaststellen: Als u uw bestelling niet meteen wilt annuleren of niet het recht hebt om dit te doen op grond van clausule 10.4, dan kunt u ons een nieuwe levertermijn geven, die redelijk moet zijn. U kunt de overeenkomst annuleren als wij niet binnen de nieuwe deadline leveren.

10.6 Annuleren vanwege te late levering: In geval van een levering die te laat is, kunt u conform clausule 10.5 of clausule 10.6 de overeenkomst annuleren. Dit is mogelijk voor slechts enkele van de producten of voor de gehele levering, tenzij het splitsen de waarde van de producten aanzienlijk zou verminderen. Als de producten aan u zijn geleverd, moet u ze aan ons retourneren of ons toestaan ze op te halen. Wij zullen de kosten hiervan betalen. Nadat u de overeenkomst hebt geannuleerd, restitueren we alle bedragen die u aan ons hebt betaald voor de geannuleerde producten en de levering ervan.

 

11. PRIJS VAN DE PRODUCTEN EN VERZENDKOSTEN

11.1 Nauwkeurigheid van de website: De prijzen van de producten zijn zoals vermeld op de website op het moment dat u uw bestelling indient. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat de prijzen van producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Raadpleeg echter clausule 11.5 voor informatie over wat er gebeurt als we een fout ontdekken in de prijs van de bestelde producten.

11.2 Prijswijzigingen:De prijzen van onze producten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die u al hebt geplaatst.

11.3 BTW: Prijzen voor onze producten zijn inclusief btw (indien van toepassing) tegen het tarief dat op dat moment in het VK geldt. Als het btw-tarief echter verandert tussen de datum van uw bestelling en de leverdatum, dan passen we de btw die u betaalt aan, tenzij u de producten al volledig hebt betaald voordat de btw-wijziging van kracht wordt.

11.4 Verzendkosten: De prijzen voor onze producten kunnen al dan niet inclusief verzendkosten zijn. Onze verzendkosten zijn zoals vermeld tijdens het betaalproces, voordat u uw bestelling bevestigt. De relevante verzendkosten staan op onze pagina met verzendkosten op de website.

11.5 Onjuiste prijs: De website bevat een groot aantal producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige producten op de website incorrect zijn geprijsd. Als we een fout ontdekken in de prijs van de producten die u hebt besteld, nemen wij contact met u op om u over deze fout te informeren en geven wij u de mogelijkheid om de producten tegen de juiste prijs te kopen of uw bestelling te annuleren. We zullen uw bestelling niet verwerken totdat we uw instructies hebben ontvangen. Als we geen contact met u kunnen opnemen aan de hand van de contactgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, dan zullen we de bestelling behandelen als geannuleerd en u schriftelijk op de hoogte stellen. Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een foutieve prijs kan worden herkend, wij de producten niet aan u hoeven te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs.

 

12. BETAALWIJZE

12.1 Betaalwijze: U kunt alleen voor producten betalen met een bankpas of creditcard, of anders via PayPal of een bankoverschrijving. We accepteren de volgende kaarten: MasterCard/Maestro/Visa/Visa Electron/Visa Debit/Solo.

12.2 Wanneer betalen:Betaling voor de producten en alle toepasselijke verzendkosten gebeurt vooraf. Wij zullen uw bankpas of creditcard belasten zodra u uw bestelling bij ons hebt geplaatst.

 

13. ONZE GARANTIE OP DE PRODUCTEN

13.1 Onze garantie: Wij garanderen dat de producten bij levering en gedurende een periode van twaalf maanden na de levering vrij zijn van materiaalgebreken. Deze garantie is echter niet van toepassing in de omstandigheden die worden beschreven in clausule 13.2.

13.2 Wanneer geldt de garantie niet: De garantie in clausule 13.1 is niet van toepassing op enig productdefect dat veroorzaakt wordt door:

(a) normale slijtage;

(b) opzettelijke schade, abnormale opslag of werkomstandigheden, een ongeval, nalatigheid door u of door derden;

(c) als u de producten niet gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies;

(d) elke wijziging of reparatie door u of door derden, anders dan een van onze erkende reparateurs; of

(e) enige door u verstrekte specificatie;

en om twijfel te voorkomen, is de garantie in clausule 13.1 niet van toepassing op defecten of schade veroorzaakt door of als gevolg van uw huisdieren, ongeschikte opslag van de producten na levering of als u chemicaliën (of andere soortgelijke stoffen) op de producten aanbrengt. Voor verzorgings- en reinigingsinstructies kunt u terecht bij de veelgestelde vragen op onze website.

13.3 Uw wettelijke rechten: Als u een consument bent, is deze garantie een aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet aan de beschrijving voldoen. Voor advies over uw wettelijke rechten kunt u terecht bij uw plaatselijke rechtswinkel of dienst voor handelsnormen.

 

14. ONZE AANSPRAKELIJKHEID ALS U EEN ZAKELIJKE KLANT BENT

14.1 Deze clausule 14 geldt alleen als u een zakelijke klant bent.

14.2 We leveren de producten alleen voor intern gebruik door uw bedrijf en u stemt ermee in de producten niet te gebruiken voor wederverkoopdoeleinden.

14.3 Niets in deze voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor:

(a) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(b) fraude of bedrieglijke onjuiste weergave;

(c) schending van de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 (Britse wet inzake goederen en diensten) (eigendom en bezit); of

(d) producten met gebreken volgens de Consumer Protection Act 1987 (Britse wet inzake consumentenbescherming).

14.4 Met inachtneming van clausule 14.3 hierboven, zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk jegens u voor het volgende, niet door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de overeenkomst:

(a) verlies van winst, verkoop, zakelijke contracten of inkomsten;

(b) verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;

(c) verlies van zakelijke kansen;

(d) verlies van verwachte besparingen;

(e) verlies van goodwill; of

(f) enige indirecte of gevolgschade.

14.5 Conform clausule 14.3 is onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, niet door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, in geen geval hoger dan 110% van de prijs van de producten waarvoor deze overeenkomst geldt.

14.6 Behalve zoals expliciet vermeld in deze algemene voorwaarden, geven wij geen enkele verklaring, garanties of toezeggingen met betrekking tot de producten. Elke verklaring, voorwaarde of garantie die bij wet, gewoonterecht of anderszins geïmpliceerd of opgenomen is in deze algemene voorwaarden is uitgesloten voor zover toegestaan door de wet. Wij zijn er met name niet verantwoordelijk voor dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

 

15. ONZE AANSPRAKELIJKHEID ALS U EEN CONSUMENT BENT

15.1 Deze clausule 15 geldt alleen als u een consument bent.

15.2 Waar wij verantwoordelijk voor zijn: Als wij niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als het een voorspelbaar resultaat is van onze schending van deze algemene voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het een voor de hand liggend gevolg is van onze schending of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat we deze overeenkomst aangingen.

15.3 Alleen voor huishoudelijk gebruik: We leveren de producten alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in om de producten niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoelen en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zakelijke contracten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

15.4 Waarvoor wij aansprakelijkheid niet uitsluiten: Onze aansprakelijkheid wordt op geen enkele manier uitgesloten of beperkt voor:

(a) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(b) fraude of bedrieglijke onjuiste weergave;

(c) schending van de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 (Britse wet inzake goederen en diensten) (eigendom en bezit); of

(d) elke schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door artikelen 13-15 van de Sale of Goods Act 1979 (beschrijving, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en monsters); en

(e) producten met gebreken volgens de Consumer Protection Act 1987.

 

16. OVERMACHT

16.1 Geen aansprakelijkheid: Conform clausule 14.3 of clausule 15.4 (indien van toepassing), zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertragen van de uitvoering van een van onze verplichtingen onder een overeenkomst als deze situatie veroorzaakt werd door overmacht. Overmacht wordt hieronder gedefinieerd in clausule 16.2.

16.2 Wat is overmacht: ‘Overmacht’ betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of bedreiging of voorbereiding op oorlog, brand, ontploffing, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of privévervoer.

16.3 Gevolgen van overmacht: Als overmacht invloed heeft op de uitvoering van onze verplichtingen onder een overeenkomst, dan geldt het volgende:

(a) wij nemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u op de hoogte te stellen; en

(b) onze verplichtingen onder een overeenkomst zullen worden opgeschort en de tijd voor uitvoering van onze verplichtingen zal worden uitgesteld totdat de overmachtsituatie is beëindigd. Als overmacht invloed heeft op onze levering van producten aan u, zullen wij een nieuwe leverdatum met u afspreken zodra de overmachtsituatie is beëindigd.

16.4 De overeenkomst annuleren: U kunt een overeenkomst annuleren als de overmacht langer duurt dan dertig dagen. Neem contact met ons op om te annuleren. Als u ervoor kiest om te annuleren, moet u alle producten die u al hebt ontvangen (op onze kosten) retourneren en zullen wij de prijs die u hebt betaald, inclusief eventuele verzendkosten, terugbetalen.

 

17. COMMUNICATIE TUSSEN ONS

17.1 In deze algemene voorwaarden omvat het begrip 'schriftelijk' ook e-mail correspondentie.

17.2 Als u een consument bent kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in clausule 1.2.

17.3 Als u een zakelijke klant bent:

(a) elke kennisgeving van u aan ons of van ons aan u of in verband met de overeenkomst moet schriftelijk gebeuren, persoonlijk worden afgeleverd, verzonden worden via gefrankeerde post of een andere bezorgdienst die de volgende werkdag bezorgt of per e-mail worden verstuurd.

(b) een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, bezorgd op onze vestiging; indien verzonden per gefrankeerde post of andere bezorgdienst die de volgende werkdag levert, om 9.00 uur op de tweede werkdag na verzending of indien verzonden per e-mail, één werkdag na verzending.

(c) om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, volstaat het om in het geval van een brief te bewijzen dat de desbetreffende brief correct is geadresseerd, afgestempeld en op de bus is gegaan en, in het geval van een e-mail, dat de desbetreffende e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

(d) de bepalingen van deze clausule 17 zijn niet van toepassing op de betekening van procedures of andere documenten bij juridische stappen.

 

18. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

18.1 Als wij een overeenkomst overdragen: We kunnen onze rechten en plichten onder een overeenkomst overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze plichten onder deze algemene voorwaarden.

18.2 Als u een overeenkomst overdraagt: U mag uw rechten of uw plichten onder deze algemene voorwaarden alleen overdragen aan een andere persoon als wij hier schriftelijk toestemming voor geven. Als u echter een consument bent en u een van de producten als een geschenk hebt gekocht, kunt u het voordeel van onze garantie in clausule 13 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder onze toestemming te hoeven vragen.

18.3 Overeenkomst tussen ons en u alleen: Deze overeenkomst is tussen u en ons. Geen enkele persoon heeft het recht om een of meer van deze voorwaarden af te dwingen, al dan niet krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (Britse wet inzake overeenkomsten (rechten van derden) van 1999. Als u een consument bent, heeft de ontvanger van de producten (als geschenk) het voordeel van onze garantie conform clausule 13, maar wij en u hebben zijn/haar toestemming niet nodig om deze algemene voorwaarden te annuleren of te wijzigen.

18.4 Afzonderlijke algemene voorwaarden: Elk van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante instantie beslist dat een van de voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende clausules onverminderd van kracht.

18.5 Geen afstand doen van rechten: Als we er niet op staan dat u enige van uw verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden nakomt of als wij onze rechten jegens u niet afdwingen of als we daarmee vertraging oplopen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten of dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als we u vrijstellen van een verzuim, zullen we dit alleen schriftelijk doen, en dat betekent niet dat we u automatisch vrijstellen van eventuele latere verzuimen.

18.6 Engels recht: Deze voorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan (met inbegrip van, zonder beperking, niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden beheerst en geïnterpreteerd volgens Engels recht.

18.7 Jurisdictie (als u een consument bent): Als u een consument bent, onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor de beslechting van eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien of in verband staan met deze voorwaarden of met hun onderwerp of totstandbrenging, tenzij dergelijke geschillen of vorderingen overeenkomstig de wet aanhangig moeten worden gemaakt in het rechtsgebied waarin u woonachtig bent, of het toepasselijke recht dwingende bepalingen bevat die voorrang hebben op dergelijke exclusieve jurisdictie. Deze clausule 18.7 is niet van toepassing als u geen consument bent.

18.8 Jurisdictie (als u geen consument bent): Als u geen consument bent, onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor de beslechting van eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien of in verband staan met deze voorwaarden of met hun onderwerp of totstandbrenging. Deze clausule 18.8 is niet van toepassing als u een consument bent.

 

MODELFORMULIER VOOR ANNULERING

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt annuleren)

 

Aan: The Hatchbag Company Limited, een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming onder nummer 09287281 met maatschappelijke zetel te Unit 1 Turbine Park, Turbine Road, Birkenhead, Merseyside, CH41 9BA, GB. Ik/Wij [*] deel/delen u hierbij mede dat ik/wij [*] mijn/onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten [*]/voor de levering van de volgende dienst [*] annuleer/annuleren

 

Ordered on [*]/received on [*]Besteld op [*]/ontvangen op [*]  

Naam consument(en),

 

Adres consument(en)

 

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

 

Datum