Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij, The Hatchbag Company, gegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u onze website, www.hatchbag.nl (onze website) al dan niet interactief gebruikt en waar wij anderszins gegevens over u verkrijgen of verzamelen. Dit privacybeleid is van kracht sinds 25 mei 2018.

 

Inhoud

 • Overzicht
 • Onze gegevens
 • Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt
 • Gegevens die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt
 • Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website interactief gebruikt
 • Gegevens die we verzamelen wanneer u een bestelling op onze website plaatst
 • Gegevens die worden verzameld door of verkregen van derden
 • Ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens
 • Hoe lang we uw gegevens bewaren
 • Hoe we uw gegevens beveiligen
 • Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
 • Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
 • Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden
 • Gevoelige persoonlijke gegevens
 • Wijzigingen van ons privacybeleid
 • De privacy van kinderen
 • Auteursrecht, vermelding and logo

 

Overzicht

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we gegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken. Het is uitsluitend bedoeld als een algemeen overzicht. Het gedeelte is niet volledig en moet samen met de corresponderende volledige gedeeltes in dit privacybeleid worden gelezen..

 • Verwerkingsverantwoordelijke: : The Hatchbag Company
 • Hoe we gegevens over u verzamelen of verkrijgen:
  • o wanneer u deze aan ons verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt, een bestelling op onze website plaatst, ons contactformulier gebruikt, ons formulier “Mijn voertuig zoeken” invult en/of het formulier “We zoeken naar uw auto” invult;
  • o op basis van uw gebruik van onze website, met behulp van cookies.
 • Gegevens die we verzamelen : naam, contactgegevens, betaalgegevens, zoals uw creditkaart- of betaalpasgegevens, IP-adres, gegevens verkregen met cookies, gegevens over uw computer of apparaat (bijv. apparaat- en browsertype), gegevens over hoe u onze website gebruikt (bijv. welke pagina's u hebt bekeken, het tijdstip waarop u deze hebt bekeken en waarop u hebt geklikt), de geografische locatie waar u onze website hebt geopend (gebaseerd op uw IP-adres) en/of uw bedrijfsnaam (indien van toepassing), btw-nummer (indien van toepassing).
 • Hoe we uw gegevens gebruiken : voor administratieve en zakelijke doeleinden (met name om contact met u op te nemen en bestellingen te verwerken die u via onze website plaatst), om ons bedrijf en onze website te verbeteren, om contractuele verplichtingen na te komen, om onze goederen en diensten te adverteren, om uw gebruik van onze website te analyseren, en [in verband met onze wettelijke rechten en plichten.
 • Openbaarmaking van uw gegevens aan derden alleen voor zover dit nodig is voor onze bedrijfsactiviteiten, aan onze dienstverleners, voor het uitvoeren van contracten die we met u zijn aangegaan, wanneer de wet dit vereist of om onze wettelijke rechten te doen gelden.
 • Verkopen we uw gegevens aan derden (anders dan in het kader van een zakelijke verkoop of aankoop of een vergelijkbare activiteit): Nee
 • Hoe lang we uw gegevens bewaren : niet langer dan nodig is, met inachtneming van eventuele wettelijke verplichtingen die wij hebben (bijv. het bijhouden van registers voor belastingdoeleinden), andere rechtsgrondslagen die we hebben voor het gebruik van uw gegevens (bijv. uw toestemming, het uitvoeren van een contract met u, of onze rechtmatige belangen als bedrijf). Voor informatie over specifieke bewaartermijnen in verband met bepaalde gegevens die wij over u verzamelen, raadpleegt u het gedeelte ‘Hoe lang we uw gegevens bewaren’ hieronder.
 • Hoe we uw gegevens beveiligen: we gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen zoals het opslaan van uw gegevens op beveiligde servers met UKFast, inclusief een WAF (Web Application Firewall) en waarmee webpagina's en gegevens op aparte servers worden opgeslagen, versleuteling van betalingen die u doet op of via onze website met behulp van SSL-technologie (Secure Sockets Layer) en het uitsluitend verlenen van inzage in uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is.
 • Gebruik van cookies: tot de cookies die we op onze website gebruiken, behoren essentiële, functionele, analytische en doelgroepgerichte cookies. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid: https://www.hatchbag.nl/cookiebeleid.
 • Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte: we geven uw gegevens alleen door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering : we maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Raadpleeg het gedeelte ‘Ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering’.
 • Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
  • recht op inzage in uw gegevens en op het ontvangen van informatie over het gebruik hiervan
  • recht om uw gegevens te laten corrigeren en/of aanvullen
  • recht om uw gegevens te laten verwijderen
  • recht om het gebruik van uw gegevens te beperken
  • recht om uw gegevens te ontvangen in een draagbaar formaat
  • recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens
  • recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken
  • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Gevoelige persoonlijke gegevens: we verzamelen niet doelbewust of opzettelijk gegevens die gewoonlijk worden aangeduid als ‘gevoelige persoonlijke gegevens’. Stuur ons geen gevoelige persoonlijke gegevens over uzelf. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte ‘Gevoelige persoonlijke gegevens’ hieronder.

 

Onze gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot onze website is The Hatchbag Company, geregistreerd onder nummer 0928728 met maatschappelijke zetel te Unit 1 Turbine Park, Birkenhead CH41 9HP, GB. U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke door een brief te sturen naar dit adres of door een e-mail te verzenden naar [email protected].

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is onze IT-manager. U kunt contact opnemen met de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke door een brief te sturen naar Unit 1 Turbine Park, Birkenhead CH41 9HP, GB of door een e-mail te verzenden naar [email protected].

Bij vragen over dit privacybeleid neemt u contact op met de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt

We verzamelen en gebruiken gegevens van bezoekers aan onze website in overeenkomst met dit gedeelte en het gedeelte Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens.

Webserver-logboekgegevens

We gebruiken een externe server, genaamd UKFast.Net Ltd., voor het hosten van onze website. U vindt het privacybeleid van UKFast.Net Ltd. hier: https://www.ukfast.co.uk/terms/privacy-policy.html. Onze websiteserver registreert automatisch het IP-adres dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, en andere gegevens over uw bezoek, zoals de geopende pagina's, de aangevraagde informatie, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de bron voor toegang tot onze website (bijv. de website of URL (koppeling) waarmee u naar onze website bent doorverwezen), en uw browserversie en besturingssysteem.

Onze server bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk.

Gebruik van gegevens in website-serverlogboeken voor IT-beveiligingsdoeleinden

Onze externe hostingprovider verzamelt serverlogboeken en slaat deze op om netwerk- en IT-beveiliging te waarborgen en ervoor te zorgen dat de server en website in de originele staat blijven. Hiertoe behoort de analyse van logboekbestanden om ongeoorloofde toegang tot ons netwerk, de verspreiding van schadelijke code, denial-of-service-aanvallen en andere cyberaanvallen op te sporen en te voorkomen, aan de hand van het herkennen van ongebruikelijke of verdachte activiteit.

Tenzij wij verdachte of potentieel criminele activiteit onderzoeken, doen wij geen pogingen, en staan wij onze hostingprovider dit evenmin toe, om uw identiteit te herleiden op basis van de gegevens die via serverlogboeken worden verzameld.

Rechtsgrondslag voor verwerking: het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wettelijke verplichting: we hebben een wettelijke verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico dat onze verwerking van gegevens over personen met zich meebrengt. Het vastleggen van toegang tot onze website met behulp van serverlogboek-bestanden is een dergelijke maatregel.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen en die van derde partijen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Rechtmatige belangen: wij en onze externe hostingprovider hebben een rechtmatig belang bij het gebruiken van uw gegevens om netwerk- en gegevensbeveiliging te waarborgen.

Gebruik van gegevens in websiteserverlogboeken voor het analyseren van websitegebruik en het verbeteren van onze website

We gebruiken de gegevens die door de serverlogboeken van onze website worden verzameld om te analyseren hoe gebruikers van onze website interactief omgaan met onze website en met de mogelijkheden daarvan. Zo analyseren we het aantal bezoeken en unieke bezoekers aan onze website, het tijdstip en de datum van het bezoek, de locatie van het bezoek, het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser.

We gebruiken de resultaten uit de analyse van deze gegevens om onze website te verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld de verzamelde gegevens om de informatie, inhoud en structuur van onze website en afzonderlijke pagina's te wijzigen op basis van de onderdelen waarmee gebruikers zich het meest bezig hielden en de hoeveelheid tijd die ze op bepaalde pagina's van onze website doorbrachten.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Rechtmatig belang: het verbeteren van onze website voor de gebruikers van onze website en inzicht te krijgen in de voorkeuren van die gebruikers, zodat onze website beter kan inspelen op hun wensen en behoeften.

Cookies

Cookies zijn gegevensbestanden die vanaf een website naar een browser worden verzonden om gegevens over gebruikers voor verschillende doeleinden vast te leggen.

Wij maken gebruik van cookies op onze website, waaronder essentiële, functionele, analytische en doelgroepgerichte cookies. Meer informatie over hoe we cookies gebruiken vindt u in ons cookiebeleid: https://www.hatchbag.nl/cookiebeleid

U kunt bepaalde of alle cookies die wij op of via onze website gebruiken weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen. Dit kan echter gevolgen hebben voor uw gebruik van onze website of van sommige of alle mogelijkheden van de website. Voor meer informatie over cookies en over hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen, gaat u naar https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ of raadpleegt u ons cookiebeleid..

 

Gegevens die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt

We verzamelen en gebruiken de gegevens van personen die contact met ons opnemen in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens..

E-mail

Wanneer u een e-mail verzendt naar het e-mailadres op onze website, verzamelen we uw e-mailadres en andere gegevens die u in die e-mail verstrekt (zoals uw naam, telefoonnummer en eventuele gegevens die zijn opgenomen in een handtekeningvak in uw e-mail).

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Rechtmatig(e) belang(en): het reageren op vragen en berichten die we ontvangen en het registreren van correspondentie.

Rechtsgrondslag voor verwerking: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract te sluiten (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: wanneer uw bericht betrekking heeft op het door ons leveren van goederen of diensten aan u, of het op uw verzoek ondernemen van stappen om u te voorzien van goederen en diensten (bijvoorbeeld het aan u verstrekken van informatie over dergelijke goederen en diensten), verwerken wij uw gegevens om dit te kunnen doen).

Overdracht en opslag van uw gegevens

We gebruiken een externe e-mailprovider voor het opslaan van e-mails die u aan ons verzendt. Onze externe e-mailprovider is MS Office 365, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. U vindt het privacybeleid hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

E-mails die u aan ons verzendt worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte, op servers van onze externe e-mailprovider in het Verenigd Koninkrijk.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, verzamelen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, het merk, model en bouwjaar van uw auto, het land waarin u woonachtig bent, en/of de naam van uw bedrijf (indien van toepassing). We verzamelen ook andere gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u het contactformulier invult, waaronder optionele gegevens zoals uw postadres.

Wanneer u de in het contactformulier verplichte gegevens niet verstrekt, kunt u het contactformulier niet verzenden en zullen wij uw aanvraag niet ontvangen.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Rechtmatig(e) belang(en): het reageren op vragen en berichten die we ontvangen en het registreren van correspondentie.

Rechtsgrondslag voor verwerking: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract te sluiten (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: wanneer uw bericht betrekking heeft op het door ons leveren van goederen of diensten aan u, of het op uw verzoek ondernemen van stappen om u te voorzien van goederen en diensten (bijvoorbeeld het aan u verstrekken van informatie over dergelijke goederen en diensten), verwerken wij uw gegevens om dit te kunnen doen).

Overdracht en opslag van uw gegevens

Berichten die u via ons contactformulier aan ons verzendt, worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte, op servers van onze externe e-mailprovider in het Verenigd Koninkrijk. Onze externe e-mailprovider is MS Office 365, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. U vindt het privacybeleid hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Telefoon

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen we uw telefoonnummer en andere gegevens die u tijdens het telefoongesprek met verstrekt.

We nemen telefoongesprekken niet op.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) Rechtmatig(e) belang(en): het reageren op vragen en berichten die wij ontvangen en het vastleggen van correspondentie.

Rechtsgrondslag voor verwerking: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract te sluiten (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: wanneer uw bericht betrekking heeft op het door ons leveren van goederen of diensten aan u, of het op uw verzoek ondernemen van stappen om u te voorzien van goederen en diensten (bijvoorbeeld het aan u verstrekken van informatie over dergelijke goederen en diensten), verwerken wij uw gegevens om dit te kunnen doen).

Post

Wanneer u contact met ons opneemt via de post, verzamelen we de gegevens die u per post aan ons verstrekt.

Rechtsgrondslag voor verwerking:onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming)Rechtmatig(e) belang(en): het reageren op vragen en berichten die wij ontvangen en het vastleggen van correspondentie.

Rechtsgrondslag voor verwerking: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract te sluiten (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: wanneer uw bericht betrekking heeft op het door ons leveren van goederen of diensten aan u, of het op uw verzoek ondernemen van stappen om u te voorzien van goederen en diensten (bijvoorbeeld het aan u verstrekken van informatie over dergelijke goederen en diensten), verwerken wij uw gegevens om dit te kunnen doen).

Gegevens die we verzamelen wanneer u onze website interactief gebruikt

We verzamelen en gebruiken gegevens van personen die interactief gebruikmaken van bepaalde mogelijkheden van onze website in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens..

Registratie op onze website

Wanneer u zich registreert en een account maakt op onze website, verzamelen we de volgende gegevens: naam, e-mailadres en IP-adres.

Wanneer u de in het contactformulier verplichte gegevens niet verstrekt, kunt u zich niet registreren en kunt u geen account maken op onze website.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Rechtmatig belang: de registratie en het beheer van accounts op onze website ten behoeve van onze bedrijfsvoering en -activiteiten.

Overdracht en opslag van uw gegevens

Gegevens die u via het registratieformulier op onze website aan ons verstrekt, worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte, op servers van onze externe e-mailprovider in het Verenigd Koninkrijk. Onze externe e-mailprovider is UKFast.Net Ltd., gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. U vindt het desbetreffende privacybeleid hier: https://www.ukfast.co.uk/terms/privacy-policy.html

 

Gegevens die we verzamelen wanneer u een bestelling op onze website plaatst

We verzamelen en gebruiken gegevens van personen die een bestelling plaatsen op onze website in overeenstemming met dit gedeelte en het gedeelte Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens..

Gegevens die we verzamelen wanneer u een bestelling plaatst

Verplichte gegevens

Wanneer u een bestelling plaatst voor goederen of diensten op onze website, verzamelen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, afleveradres, bedrijfsnaam (indien van toepassing) en btw-nummer (indien van toepassing).

Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u geen goederen of diensten van ons kopen via onze website en kunt u geen contract met ons aangaan.

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: we hebben de verplichte gegevens die via ons afrekenformulier worden verzameld nodig om vast te stellen met wie het contract wordt afgesloten en om contact met u op te nemen zodat we onze contractuele verplichtingen kunnen nakomen, zoals het verzenden van betaalbewijzen en bestellingsbevestigingen..

Rechtsgrondslag voor verwerking: het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wettelijke verplichting: wij hebben een wettelijke verplichting om u een factuur te verstrekken voor de goederen en diensten die u bij ons hebt gekocht wanneer u btw-plichtig bent en we hebben de verplichte gegevens die we via ons afrekenformulier over uw verzamelen nodig voor dit doel. We hebben eveneens een wettelijke verplichting om boekhoudkundige overzichten bij te houden, met inbegrip van de registratie van transacties.

Optionele gegevens

We verzamelen eveneens optionele gegevens over u, zoals de reden voor een aankoop.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Rechtmatige belangen: fhet vaststellen van de reden dat de klant een aankoop doet, geeft ons informatie over toepassings- en op eindverbruikers gerichte marktsegmenten.

Verwerking van uw betaling

Nadat u een bestelling op onze website hebt geplaatst, dient u te betalen voor de goederen of diensten die u hebt besteld. Voor de verwerking van uw betaling gebruiken we externe betalingsverwerkers, zoals Braintree, PayPal en Idealr. Uw betaling wordt verwerkt door Braintree, PayPal of Ideal.

Braintree, PayPal en Ideal verzamelen, gebruiken en verwerken uw gegevens, waaronder betaalgegevens, conform hun eigen privacybeleid. U kunt [het desbetreffende privacybeleid] openen via de volgende koppeling(en)::

https://www.braintreepayments.com/dk/legal/braintree-privacy-policy

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/

Overdracht en opslag van uw gegevens

Braintree, PayPal en Ideal bevinden zich in de Europese Economische Ruimte. Gegevens met betrekking tot de verwerking van uw betaling worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte.

Rechtsgrondslag voor verwerking: noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: het nakomen van uw contractuele verplichting om te betalen voor de goederen en diensten die u bij ons hebt besteld.

 

Gegevens die worden verzameld door of verkregen van derden

In dit gedeelte wordt beschreven hoe we gegevens over u verzamelen of verkrijgen via derden.

Gegevens die worden verkregen via derden

In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld voor het verifiëren van de gegevens die wij over u hebben of het inwinnen van ontbrekende gegevens die we nodig hebben om een dienst aan u te verlenen), verkrijgen we gegevens over u via bepaalde, algemeen toegankelijke bronnen, zoals internet, social media en onze eigen website.

Rechtsgrondslag voor verwerking: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract te sluiten (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: wanneer u een contract bent aangegaan of ons hebt verzocht een contract met u aan te gaan, verkrijgen we in bepaalde omstandigheden gegevens over u via openbare bronnen, zodat we inzicht krijgen in uw bedrijf en u diensten kunnen aanbieden, of diensten van een toereikend niveau.

We kunnen bijvoorbeeld uw e-mailadres verkrijgen en/of verifiëren via uw website of uit een lijst met e-mailadressen als u ons hebt gevraagd om u informatie te sturen via e-mail maar we niet over de juiste gegevens beschikken of we moeten bevestigen dat we uw e-mailadres goed hebben vastgelegd.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Rechtmatige belangen: in bepaalde omstandigheden hebben we een rechtmatig belang om gegevens over u te verkrijgen uit openbare en privébronnen. Als u bijvoorbeeld een van onze wettelijke rechten hebt geschonden of we vermoeden dat u een van onze wettelijke rechten hebt geschonden, hebben we een rechtmatig belang om gegevens over u uit dergelijke bronnen te verkrijgen en te verwerken, zodat we vermoede of potentiële schendingen kunnen onderzoeken en gerechtelijk kunnen vervolgen.

 

Ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering op onze website. We zijn van mening dat dit geen rechtsgevolgen of vergelijkbare wezenlijke consequenties voor u heeft.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering zoals beschreven in dit gedeelte. U kunt dit doen door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën uit te schakelen in overeenstemming met de methode die in het relevante gedeelte hieronder wordt beschreven. Als u niet wilt dat wij uw daadwerkelijke IP-adres (meestal het IP-adres dat door uw Internet Service Provider aan u is toegekend) verwerken wanneer u onze website bezoekt, kunt u gebruikmaken van een Virtual Private Network (VPN) of een gratis service zoals Tor.

Meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (en de rechtsgrondslag voor ons gebruik hiervan) en hoe u deze kunt uitschakelen vindt u in ons cookiebeleid: : https://www.hatchbag.nl/cookiebeleid

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming is besluitvorming op basis van technologische middelen (d.w.z. computerprogramma's en systemen) zonder menselijke tussenkomst.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor de weergave van advertenties

We automatiseren de weergave van advertenties voor onze producten en diensten op andere websites die u bezoekt, op basis van het feit dat u onze website hebt bezocht en de cookies hebt ingeschakeld. Meer informatie over hoe we de cookies gebruiken vindt u in ons cookiebeleid: https://www.hatchbag.nl/cookiebeleid

Onderliggende logica: het automatisch weergeven van advertenties aan personen die onze website hebben bezocht, resulteert in grotere efficiëntie en kostenbesparingen voor ons ten opzichte van het handmatig op of andere manieren weergeven van advertenties.

Belang en verwachte gevolgen: cookies worden gebruikt om te herkennen dat u onze website hebt bezocht, zodat advertenties aan u kunnen worden weergegeven (tenzij u dergelijke cookies hebt geblokkeerd) en om gegevens te verzamelen over uw gedrag online.

Bezwaar maken: u kunt deze cookies blokkeren in Google door de weergave van gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen aan de hand van de volgende instructies: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl-NL]. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid: https://www.hatchbag.nl/cookiebeleid

Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van uw gegevens waarbij bepaalde persoonlijke aspecten van u worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Gebruik van profilering voor webanalyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics een webanalyse-service die gegevens verzamelt zoals uw locatie (op basis van uw IP-adres) en uw gedrag (op basis van cookies) wanneer u onze website bezoekt (zoals de pagina's die u bezoekt en de items waarop u klikt). We verwerken uitsluitend gegevens die via cookies zijn verkregen als u ons toestemming hebt gegeven om cookies op uw computer op te slaan in overeenstemming met ons cookiebeleid: https://www.hatchbag.nl/cookiebeleid. Gegevens die over u zijn verzameld, worden anoniem gemaakt en op samengestelde wijze opgeslagen.

Onderliggende logica:door het automatisch analyseren en categoriseren van gegevens zoals de locatie (op basis van het IP-adres) en het gedrag en de apparaten van bezoekers aan onze website (met behulp van cookies), verkrijgen we een beter inzicht in de interesses van de bezoekers aan onze website (wat betreft de inhoud van onze website en onze producten), hoe we onze website kunnen verbeteren en onze diensten aan hen kunnen aanbieden.

Belang en verwachte gevolgen: cookies worden gebruikt om gegevens over uw gedrag en apparaat op onze website bij te houden en op te slaan (tenzij u de ontvangst van dergelijke cookies hebt uitgeschakeld door [methode invoegen voor het uitschakelen van analytische cookies gebruikt op uw website]) en uw locatie wordt geanalyseerd op basis van uw IP-adres. We kunnen advertenties specifiek afstemmen op de mate van belangstelling die we ontvangen van bepaalde bezoekers en hun gedrag op onze website.

Rechtsgrondslag voor verwerking: rechtsgrondslag voor verwerking invoeren, bijv. uw rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Rechtmatig belang: uw rechtmatige belang in de relevante profileringsactiviteit beschrijven (als u zich verlaat op uw rechtmatige belangen als rechtsgrondslag voor verwerking

Gebruik van profilering in marketing-e-mails - ABANDONAID

Deze website maakt gebruik van de webanalysetechnologie “AbandonAid” van Datacrushers Ltd., 31 Haneviim Street, Jerusalem, Israël. AbandonAid evalueert bepaalde aspecten van gebruikersgedrag op onze website voor ons. Wij gebruiken de gegevens om onze winkel en diensten blijvend te verbeteren en deze op die manier interessanter voor u te maken. Hiertoe worden bepaalde gegevens die uw browser verzendt wanneer u onze webpagina's gebruikt, voor ons verzameld en geëvalueerd door AbandonAid. Dit gebeurt via een JavaScript-bestand dat is geïntegreerd in elke website van onze online winkel. De volgende gegevens worden verzameld: aanvraag (naam van het aangevraagde bestand), browsertype en -versie, browsertaal, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, schermresolutie, JavaScript-activering, Java in-/uitgeschakeld, cookies in-/uitgeschakeld, kleurdiepte, verwijzende URL, IP-adres (dit wordt echter alleen anoniem verzameld), en de datum en het tijdstip waarop u toegang hebt verkregen tot onze winkel of onze websites. AbandonAid legt ook vast welke producten u hebt gezocht, weergegeven en geselecteerd (in onze winkelwagen hebt geplaatst) in onze winkel. Met de gegevens die op deze manier worden verzameld, worden gebruikersprofielen gegenereerd die de basis vormen voor onze webstatistieken. We gebruiken AbandonAid ook om u via e-mail te laten weten of bestelprocessen met succes zijn afgerond of zijn geannuleerd, en voor welke producten dit gevolgen heeft. We sturen u echter alleen meldingen als u akkoord bent gegaan met ons cookiebeleid wanneer u onze website bezoekt. Hiertoe verzamelt AbandonAid e-mailadressen die u tijdens uw bezoek hebt ingevuld in de formulieren op de website, bijv. om u aan te melden bij uw klantenaccount bij ons. De op deze manier verzamelde gegevens worden verzonden naar een server van Amazon Web Services Inc. (de hostingpartner van AbandonAid) in de VS. De gegevens worden namens ons opgeslagen op deze server en uitsluitend voor onze doelstellingen verwerkt. AbandonAid gebruikt uw gegevens uitsluitend om de bovengenoemde diensten aan ons te leveren en zal deze niet doorgeven aan derden. Amazon Web Services Inc. is zelfgecertificeerd onder het zogenoemde EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list) en valt daarom onder een besluit waarbij de bescherming als passend wordt erkend door de Europese Commissie.

We slaan persoonlijke gegevens maximaal 90 dagen lang op. U kunt het verzamelen en opslaan van uw gegevens via AbandonAid voorkomen door de optie “Do Not Track” in de instellingen van uw webbrowser te activeren. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door AbandonAid, met werking voor de toekomst. Als u het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst wilt beëindigen, kunt u een 'opt-out-cookie' aanvragen bij AbandonAid via de volgende koppeling (dit betekent dat in de toekomst geen gegevens worden verzameld en opgeslagen door AbandonAid): http://piwik.raac33.net/piwik/index.php?module=CoreAdminHome@action=optOut&language=en. Nadat u de koppeling hebt bevestigd, wordt een opt-out-cookie verzonden naar uw gegevensdrager. Deze cookie is twee jaar lang geldig. Houd er echter rekening dat als u alle cookies van uw computer verwijdert, deze opt-out-cookie ook wordt verwijderd. Dit betekent dat als u bezwaar wilt blijven maken tegen het verzamelen van gegevens door AbandonAid, u de opt-out cookie opnieuw moet instellen. De opt-out-cookie wordt ingesteld per browser en computer. Als u onze websites thuis, op het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u de opt-out-cookie in al deze browsers of op al deze computers activeren. Voor meer informatie over gegevensbescherming door AbandonAid gaat u naar https://www.datacrushers.com/terms-and-conditions/ en https://app.datacrushers.com/Privacy%20Policy.html.

Onderliggende logica: door te analyseren hoe ontvangers van onze e-mail reageren op onze e-mails, kunnen we de inhoud en doeltreffendheid van onze e-mails verbeteren en meten wie het meest geïnteresseerd is.

Rechtsgrondslag voor verwerking:rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Rechtmatig belang: het analyseren van de mate van betrokkenheid en doeltreffendheid van onze marketing e-mails en de inhoud ervan.

 

Openbaarmaking en aanvullend gebruik van uw gegevens

In dit gedeelte worden de omstandigheden uiteengezet waaronder wij gegevens over u openbaar zullen maken aan derden, en komen aanvullende doeleinden aan orde waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Openbaarmaking van uw gegevens aan dienstverleners

Wij gebruiken een aantal derden die diensten verlenen die nodig zijn voor onze bedrijfsactiviteiten of ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten. Hiertoe behoren:

 • E-mailprovider(s), waaronder MS Office 365. U vindt het privacybeleid hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.
 • Webontwikkelaar, waaronder Two Jay. U vindt het desbetreffende privacybeleid hier: https://www.zero1.co.uk/privacy-policy
 • Hostingprovider, waaronder UKFast.Net. U vindt het desbetreffende privacybeleid hier: https://www.ukfast.co.uk/terms/privacy-policy.html
 • Koeriersdienst, DPD. U vindt het desbetreffende privacybeleid hier: https://www.dpd.com/nl/business_customers/over_dpd/disclaimer

Uw gegevens worden zo nodig gedeeld met deze dienstverleners om u de dienst te kunnen aanbieden die u hebt aangevraagd, of het nu gaat om het verkrijgen van toegang tot onze website of het bestellen van goederen en diensten bij ons.

Rechtsgrondslag voor verwerking: rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Rechtmatig belang waarop een beroep wordt gedaan: wanneer we uw gegevens delen met deze derden voor andere doeleinden dan het uitvoeren van een contract (of het op uw verzoek ondernemen van stappen hiertoe), delen we uw gegevens met dergelijke derde partijen om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten op een efficiënte manier uit te voeren en te beheren.

Rechtsgrondslag voor verwerking: verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract wordt afgesloten (artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Reden dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract: we moeten mogelijk gegevens delen met onze dienstverleners om onze contractuele verplichtingen na te komen of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een contract met u afsluiten.

Openbaarmaking van uw gegevens aan andere derden

We maken uw gegevens openbaar aan andere derden in specifieke omstandigheden, zoals hieronder uiteengezet.

Doorgeven van gegevens aan derden, zoals Google Inc Google Inc. Google verzamelt gegevens via ons gebruik van Google Analytics op onze website. Google gebruikt deze gegevens, waaronder IP-adressen en gegevens die zijn verkregen met cookies, voor een aantal doeleinden, zoals het verbeteren van de Google Analytics-service. Gegevens worden met Google gedeeld op anonieme basis en in samengestelde vorm. Voor meer informatie over welke gegevens Google verzamelt en hoe Google deze gegevens gebruikt, en hoe u kunt bepalen welke gegevens naar Google worden doorgestuurd, gaat u naar de volgende pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl/]1

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Rechtmatig(e) belang(en): het nakomen van contractuele verplichtingen met Google in het kader van de Google Analytics Servicevoorwaarden (https://www.google.com/analytics/terms/nl.html)

U kunt het gebruik van Google Analytics uitschakelen door de volgende browserplug-in te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe gegevens worden gedeeld, met Google Analytics als een voorbeeld. Als u gebruikmaakt van een andere webanalyseprovider, dient u een soortgelijke beschrijving te geven van de manier waarop gegevens worden gedeeld met die externe provider, en de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt. U dient in de regel altijd de identiteit van uw analyseprovider bekend te maken, omdat de provider doorgaans standaard gegevens verzamelt over bezoekers van websites.

Overdracht en opslag van uw gegevens

Gegevens die worden verzameld door Google Analytics worden buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Meer informatie over de veiligheidsvoorzieningen die worden toegepast bij de overdracht van uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte vindt u in het onderstaande gedeelte Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte] van dit privacybeleid..

Openbaarmaking en gebruik van uw gegevens voor informatie om juridische redenen

Melding van mogelijke strafbare feiten of bedreigingen van de openbare veiligheid bij een bevoegde autoriteit

Wanneer wij vermoeden dat zich crimineel gedrag of mogelijk crimineel gedrag heeft voorgedaan, moeten we in bepaalde omstandigheden contact opnemen met een bevoegde autoriteit, zoals de politie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we vermoeden dat zich fraude of cybercriminaliteit heeft voorgedaan, als we worden bedreigd of schadelijke communicatie jegens ons of derden vaststellen.

We hoeven over het algemeen uw gegevens alleen voor deze doeleinden te verwerken als u op enige wijze bij een dergelijk incident betrokken of door een dergelijk incident getroffen bent.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Rechtmatige belangen: het voorkomen van criminaliteit of vermoede criminele activiteiten (zoals fraude).

In verband met het doen gelden of het mogelijk doen gelden van onze wettelijke rechten

We zullen uw gegevens gebruiken in verband met het doen gelden of het mogelijk doen gelden van onze wettelijke rechten, met inbegrip van, bijvoorbeeld, het delen van gegevens met incassobureaus indien u aan ons verschuldigde bedragen niet betaalt, terwijl u contractueel verplicht bent dit te doen. Onze wettelijke rechten kunnen contractueel zijn (wanneer wij een contract met u hebben afgesloten) of niet-contractueel (zoals wettelijke rechten die wij hebben uit hoofde van de wet op het auteursrecht of het recht inzake onrechtmatige daad).

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Rechtmatig belang: het doen gelden van onze wettelijke rechten en het nemen van stappen om onze wettelijke rechten te doen gelden.

In verband met een juridisch of potentieel juridisch geschil of juridische procedures

Het kan zijn dat we uw gegevens moeten gebruiken wanneer we bijvoorbeeld betrokken zijn bij een geschil met u of met derden, hetzij om het geschil op te lossen of in het kader van eventuele bemiddeling, arbitrage of rechterlijke oplossing, of een vergelijkbaar proces.

Rechtsgrondslag voor verwerking: onze rechtmatige belangen (artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Rechtmatige belang(en): het oplossen van geschillen en potentiële geschillen.

 

Hoe lang we uw gegevens bewaren

In dit gedeelte wordt uiteengezet hoe lang we uw gegevens bewaren. Indien mogelijk hebben we specifieke bewaartermijnen uiteengezet. Als dit niet mogelijk is, hebben we de criteria uiteengezet die we bij het bepalen van de bewaartermijn hanteren.

Bewaartermijnen

Bestelgegevens: wanneer u een bestelling voor goederen en diensten plaatst, bewaren we de desbetreffende gegevens zes jaar vanaf het einde van het boekjaar waarin u de bestelling hebt geplaatst, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om registers bij te houden voor belastingdoeleinden, en daarna nog eens zes jaar om verder terug te kunnen gaan in de tijd bij een specifiek onderzoek door de belastingdienst.

Correspondentie en informatie-aanvragen: wanneer u een informatie-aanvraag doet of om een bepaalde reden correspondentie met ons aangaat, hetzij per e-mail of via ons contactformulier of telefonisch, bewaren we uw gegevens zolang dit nodig is om uw aanvraag te kunnen beantwoorden en oplossen, en daarna nog eens drie maanden. Daarna zullen we uw gegevens verwijderen.

Criteria voor het bepalen van bewaartermijnen

In alle andere omstandigheden bewaren we uw gegevens niet langer dan nodig is, waarbij rekening wordt gehouden met het volgende:

 • [het doeleinde of de doeleinden en het gebruik van uw gegevens nu en in de toekomst (zoals of het nodig is om die gegevens te blijven bewaren om onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u te kunnen blijven nakomen of om in de toekomst contact met u te kunnen blijven opnemen);
 • of wij een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te blijven verwerken (zoals verplichtingen voor het bijhouden van een register conform relevante wet- en regelgeving);
 • of we een rechtsgrondslag hebben voor het blijven verwerken van uw gegevens (zoals uw toestemming);
 • hoe waardevol uw gegevens zijn (nu en in de toekomst);
 • relevante aanvaarde praktijken in de sector over hoe lang gegevens bewaard moeten worden;
 • de risico-, kosten- en aansprakelijkheidsrisico's die zijn verbonden aan het blijven bewaren van de gegevens;
 • hoe moeilijk het is om ervoor te zorgen dat de gegevens up-to-date en correct worden gehouden; en
 • alle andere relevante, daarmee samenhangende omstandigheden.

 

Hoe we uw gegevens beveiligen

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen tegen niet-toegestaan of onrechtmatig gebruik en onbedoeld verlies en vernietiging, bijvoorbeeld door:

 • het delen en verlenen van inzage in uw gegevens tot het noodzakelijke minimum te beperken, indien nodig onderworpen aan vertrouwelijkheidsbeperkingen en op anonieme basis;
 • uw gegevens op te slaan op beveiligde servers];
 • de identiteit te verifiëren van elke persoon die verzoekt om inzage in gegevens alvorens hem of haar deze inzage te verlenen;
 • SSL-software (Secure Sockets Layer) te gebruiken voor het coderen van [de gegevens die u aan ons verstrekt via formulieren op onze website] [en] [elke betalingstransactie die u op of via onze website aangaat;
 • een geschikte Web Access Firewall (WAF) te gebruiken die is ontwikkeld om onze website te beschermen tegen potentiële hacking-aanvallen.
 • een hostingoplossing te gebruiken waarmee webpagina's worden gescheiden van back-endgegevens op twee afzonderlijke servers, waarmee verdere bescherming worden geboden tegen gegevensverlies.

Verzending van gegevens aan ons via e-mail

Het verzenden van gegevens via internet is niet volledig veilig, en als u gegevens aan ons verstrekt via internet (hetzij per e-mail, via onze website of op andere manieren), doet u dit geheel op eigen risico.

We zijn niet verantwoordelijk voor kosten, uitgaven, winstderving, schade aan reputatie, schadevergoedingen, aansprakelijkheden of elke andere vorm van verlies of schade die door u wordt geleden als gevolg van uw beslissing om gegevens via dergelijke middelen te verzenden.

 

Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Al uw gegevens worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij zijn niet voornemens uw gegevens over te dragen aan landen buiten de EER of een internationale organisatie, tenzij dit nodig is om te voldoen aan eventuele juridische verplichtingen waaraan we moeten voldoen (bijvoorbeeld het naleven van een rechterlijk bevel). In het onwaarschijnlijke geval dat we voor een dergelijk doeleinde uw gegevens moeten overdragen aan landen buiten de EER (of aan een internationale organisatie), zullen we zorgen dat passende veiligheidsvoorzieningen en bescherming voorhanden zijn.

Google Analytics

Gegevens die door Google Analytics worden verzameld (uw IP-adres en handelingen met betrekking tot onze website), worden buiten de EER opgeslagen op servers van Google. U vindt het privacybeleid van Google hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Land van opslag: Verenigde Staten. Dit land valt niet onder een besluit waarbij de bescherming als passend wordt erkend door de Europese Commissie.

Gebruikte veiligheidsvoorziening(en): Google is zelfgecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield dat u hier kunt vinden: https://www.privacyshield.gov/welcome. Het EU-U.S. Privacy Shield is een goedgekeurd certificeringsmechanisme conform artikel 42 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat is toegestaan conform artikel 46(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt het besluit waarbij de bescherming als passend wordt erkend door de Europese Commissie hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Behoudens een aantal beperkingen met betrekking tot bepaalde rechten, hebt u de volgende rechten in verband met uw gegevens, die u kunt laten gelden door een brief te sturen naar The Hatchbag Company, Unit 1 Turbine Park, Turbine Road, Birkenhead, CH41 9BA, GB of door een e-mail te verzenden aan [email protected]:

 • recht om inzage in uw gegevens te verzoeken en tot informatie met betrekking tot ons gebruik en onze verwerking van uw gegevens;
 • recht om correctie of verwijdering te verzoeken van uw gegevens;
 • recht om ons te verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken;
 • recht om gegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling (bijv. een CSV-bestand) en het recht om die gegevens te laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (inclusief een externe verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden (raadpleeg voor meer informatie Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleindenhieronder); en
 • recht om te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van uw gegevens in te trekken als wij uw toestemming nodig hebben om die gegevens te gebruiken of te verwerken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van ons gebruik en onze verwerking van uw gegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats of uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk op de Algemene Verordening Gegevensbescherming is begaan.

In GB is de toezichthoudende autoriteit de Information Commissioner’s Office (ICO), en u vindt de contactgegevens hiervoor op https://ico.org.uk/global/contact-us/

Nadere informatie over uw rechten in verband met uw persoonlijke gegevens als individu

Bovenstaande rechten zijn in beknopte vorm verstrekt en voor veel van deze rechten kunnen bepaalde beperkingen gelden. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw gegevens, inclusief eventuele beperkingen die van toepassing zijn, gaat u naar de volgende pagina's op de website van de ICO:

Daarnaast vindt u meer informatie over uw rechten, en informatie over eventuele beperkingen die gelden voor die rechten door de onderliggende wetgeving te raadplegen die is opgenomen in artikels 12 t/m 22 en artikel 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Uw identiteit verifiëren wanneer u verzoekt om inzake in uw gegevens

Wanneer u verzoekt om inzage in uw gegevens, zijn wij wettelijk verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u inzage verlenen.

Deze maatregelen zijn opgezet om uw gegevens te beschermen en het risico van identiteitsfraude, identiteitsdiefstal of ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te verminderen.

Hoe we uw identiteit verifiëren

Wanneer we over de relevante gegevens over u beschikken, zullen we proberen uw identiteit aan de hand van die gegevens te verifiëren.

Als het niet mogelijk is om uw identiteit aan de hand van dergelijke gegevens te verifiëren, of als we niet over voldoende gegevens over u beschikken, kunnen we vragen om een originele versie of een gewaarmerkte kopie van bepaalde documenten om uw identiteit te verifiëren voordat we u inzage in uw gegevens kunnen verlenen.

We kunnen bevestigen welke informatie we precies nodig hebben om uw identiteit in uw specifieke omstandigheden te verifiëren indien en wanneer u een dergelijk verzoek doet.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden

U hebt de volgende rechten in verband met uw gegevens, die u kunt laten gelden door een brief te sturen naar The Hatchbag Company, Unit 1 Turbine Park, Turbine Road, Birkenhead, CH41 9BA, GB of door een e-mail te verzenden aan [email protected]:

 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens wanneer we deze gebruiken of verwerken om een taak van algemeen belang uit te voeren of in het kader van rechtmatige belangen, met inbegrip van ‘profilering’ (d.w.z. het analyseren of voorspellen van uw gedrag aan de hand van uw gegevens) op basis van elk van deze doeleinden; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik of onze verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van eventuele profilering die wij uitvoeren in verband met dergelijke direct marketing).

U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik of onze verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden ook laten gelden door:

 • te klikken op de afmeldingskoppeling onder aan elke marketinge-mail die we u sturen en de instructies te volgen die vervolgens in uw browser worden weergegeven;
 • een e-mail te verzenden aan [email protected] waarin u ons vraagt u geen marketingmateriaal meer te sturen of waarin u de woorden "OPT OUT" opneemt.

Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen ons gebruik van de gegevens die via cookies en vergelijkbare technologieën zijn verzameld, leest u het gedeelte Cookies accepteren of weigerenin ons cookiebeleid: https://www.hatchbag.nl/cookiebeleid.

 

Gevoelige persoonlijke gegevens

‘Gevoelige persoonlijke gegevens’ zijn gegevens over een persoon waaruit diens raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, of vakbondslidmaatschap, genetische informatie, biometrische informatie blijken met als doel een persoon op een unieke manier te identificeren, gegevens over de gezondheid of gegevens over het seksuele gedrag of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

Wij verzamelen niet doelbewust of opzettelijk gevoelige persoonlijke gegevens van personen, en u dient geen gevoelige persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

Indien u echter onbedoeld of bedoeld gevoelige persoonlijke gegevens aan ons verzendt, gaan wij ervan uit dat u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend voor de verwerking van die gevoelige persoonlijke gegevens krachtens artikel 9(2)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We gebruiken en verwerken uw gevoelige persoonlijke gegevens in dit geval om ze te verwijderen.

 

Wijzigingen van ons privacybeleid

Ons privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt en aangepast.

Kleine wijzigingen in ons privacybeleid

Bij kleine wijzigingen in ons privacybeleid zullen we aan het begin van het beleid een nieuwe ingangsdatum toevoegen. Onze verwerking van uw gegevens wordt beheerst door de procedures uiteengezet in die nieuwe versie van het privacybeleid, vanaf de nieuwe ingangsdatum.

Belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid of de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken

Wanneer we belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid aanbrengen of voornemens zijn uw gegevens te gebruiken voor een nieuw doeleinde of voor een ander doeleinde dan de doeleinden waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn verzameld, zullen we u per e-mail (indien mogelijk) of via een melding op onze website hiervan op de hoogte brengen.

U krijgt de informatie over de wijziging in kwestie en het doeleinde, en andere relevante informatie voordat we uw gegevens voor dit nieuwe doeleinde gebruiken.

Zo nodig zullen we om uw toestemming vragen voordat we uw gegevens gebruiken voor een doeleinde dat afwijkt van de doeleinden waarvoor we de gegevens in eerste instantie hebben verzameld.

 

De privacy van kinderen

Wij vinden de veiligheid en privacy van kinderen online erg belangrijk en leven om die reden de Children's Online Privacy Protection Act Rule van 1998 (COPPA) na. COPPA en de daarbij behorende regelgeving beschermen de privacy van kinderen die internet gebruiken. Wij nemen niet doelbewust contact op met personen die jonger zijn dan 18 en verzamelen niet doelbewust gegevens over deze personen. Onze website is niet bedoeld om te vragen naar gegevens, van welke aard dan ook, van personen die jonger zijn dan 18.

De mogelijkheid bestaat dat wij gegevens ontvangen die betrekking hebben op personen die jonger zijn dan 18 door fraude of misleiding door derden. Indien we hiervan in kennis worden gesteld zullen we, zodra we de gegevens hebben gecontroleerd, als de wet dat vereist, direct toestemming van de ouders verkrijgen voor het gebruik van die gegevens of, als wij niet in staat zijn dergelijke toestemming van de ouders te verkrijgen, de gegevens van onze servers verwijderen. Als u ons wilt laten weten dat wij gegevens over personen jonger dan 18 hebben ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

 

Auteursrecht, vermelding and logo

Dit privacybeleid is gebaseerd op een sjabloon conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769) (AVG) conform het AVG-privacybeleid. Ga voor meer informatie naar https://gdprprivacypolicy.org

Het auteursrecht op dit privacybeleid is ons eigendom, of is in licentie aan ons gegeven, en wordt beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en door software voor de bescherming van auteursrechten. Alle intellectuele-eigendomsrechten in dit document worden voorbehouden.

Wanneer wij het logo van het AVG-privacybeleid op onze website weergeven, is dit om aan te geven dat wij een privacybeleidsjabloon conform de AVG hebben aangenomen als basis voor dit privacybeleid.